Hands-on Practice
Hands-on Practice
Learn switching, routing, firewall
Learn switching, routing, firewall
We care, We teach, We share
We care, We teach, We share
Learn, Build Network, Socialize
Learn, Build Network, Socialize
Simplifying Information Technology
Simplifying Information Technology
Slide Left Slide Right

To perform you need practice, to practice you need passion. "Amit Kalandri"

Qendra e Teknologjisë Tiranë (TCT) është një qendër e specializuar për trajnime profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit (IT). TCT klasifikohet si nje institucion i mësimdhënies së njohurive praktike. TCT fokusohet në përgatitjen e forcës punëtore në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit, dhe specifikisht, në produktet e Microsoft, Linux, Cisco Systems dhe Virtualizim. TCT ndjek praktikën “Hands on” sepse beson që profesioni përvetësohet vetëm nëpërmjet praktikës. Të mësuarit në Qendër (TCT) bazohet në analizë dhe zgjidhje problemesh duke aplikuar metodën “Hands-­on” (Praktikë). Studentët aftësohen në programim si edhe administrim te serverave dhe rrjetit. Të gjithë ekspertët e TCT të cilët u përcjellin ekspertizën e tyre studentëve të Qendrës, punojnë ose kanë punuar në fushat e tyre respektive në kompani private dhe publike. Përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohet vetëm nëpërmjet njohurive të mësuara në praktikë.

Trajnimet

Baza Rrjeti  – Cisco switches
Cisco Switches (6 javë trajnim), mësoni të ndërtoni rrjete kompjuterike për kompani të vogla dhe të mesme. Fokus në LAN, VLAN dhe ndërlidhjen e tyre (more…)
Rrjete Intermediate – Cisco Router
Cisco Routers (6 javë trajnim) nga ekspertët më të mirë të fushës, mësoni routim të rrjeteve me pajisje Cisco. (more…)
Arkitekturë Kompjuteri & Diagnostifikim
Diagnostikim PC (6 javë trajnim) mësoni të rregulloni kompjutera - hardware dhe në sistemin operativ. (more…)
Windows Server 2012
Administrim Server Windows (6 javë trajnim) për mirëmbajtjen e kompjutrave në domain me fokus në Active Directory (GPO) dhe DNS Server. (more…)
SQL Server 2014
MS SQL Server 2014 Database Development (9 javë trajnim)  për të gjithë IT (programues dhe mirëmbajtje), një vegël e domosdoshme në punë. (more…)
Linux Server Administration
Administrim Server Linux (6 javë trajnim) - përmirësoni njohuritë tuaja në botën e mrekullueshme të Open Source. (more…)
C++ & Java
Bazat e programimit mësohen në TCT me C++ (9 javë trajnim) dhe JAVA (9 javë trajnim), dy gjuhë të fuqishme programimi me Object Oriented. (more…)
Dizenjim Website
Web Design (9 javë trajnim) me Wordpress, HTML dhe CSS mësoni si të prodhoni faqe interneti serioze, shpejt dhe të bukura. (more…)
Web Development ASP.NET C# MVC
Web Development (9 javë trajnim) me ASP.NET C# MVC dhe mësoni të ndërtoni portalet web për intranet për kompani apo institucione. (more…)
Njoftohu për kurset tona të rradhës.

Emri:

Kursi:

Email:


Ekspertiza Jonë

Komuniteti
Me shumë punë dhe pasion zhvillojmë komunitetin në IT dhe ndërtojmë network me specialistët e rinj. (more…)
Software Development
Zhvillojmë web applications me cilësi dhe thjeshtësi nga eksperiencë e fituar në USA. (more…)
Projekte
TCT kontraktohet nga subjekte vendase dhe të huaja për punën e shërbyer me cilësi dhe në kohë. (more…)
Trajnime
Studentët tanë janë dëshmitarë të kurrikulave praktike, instruktorëve me eksperiencë dhe laboratorëve me teknologji moderne. (more…)

Klientët tanë

  • Shkolla Magjistraturës
  • Euralius
  • OSCE
  • Chemonics
  • Future Generation

Praktika në TCTVetëm praktikë

çmimet e kurseve

Kontaktoni

Tirana Center of Technology Rr.Durresit , Nr.53
Telefon: 0698969889