Linux Server Administration

Linux Server Administration

Administrim Server Linux (6 javë trajnim) – përmirësoni njohuritë tuaja në botën e mrekullueshme të Open Source.

Kujt i ofrohet lënda?

Të gjithë personave të interesuar për njohuri të thelluara në sistemin operativ Linux

 Për cilat punë kualifikohem?

Ju do të zhvilloni njohuri teknike dhe do të jeni në gjendje të merrni përgjegjësi të veçantë si një administrator serveri me bazë linux.

A ka kërkesa paraprake?

Rekomandohet të keni njohuri bazë mbi sistemin operativ Linux

0 Comments

Add Your Comment: