Linux Server Administration

Linux Server Administration

Kursi Administrim Server Linux ju trajnon për provimet LPIC-1 & LPIC-2 (12 javë trajnim) Shumë e kërkuar në tregun e punës.

Kujt i ofrohet kursi?

Të gjithë IT-ve me qëllim të pozicionin Administrues Sistemesh. Fokus mirëmbajtjen e aplikacioneve dhe platformave të ndryshme në servera linux.

 Temat që do të trajtohen

Të gjitha temat e provimeve të njohura botërisht:

Kursi LPIC-1 Exam 101 – 400

dhe

Kursi LPIC-2 Exam 201 – 450

Si zhvillohet trajnimi?

Ndërthurrje e praktikës me shpjegim të temave nga dy kurse Linux Admin (LPIC-1 & LPIC-2)
Punë praktike laboratorike në cdo seancë
Pyetje – përgjigje (instruktor – student) rreth koncepteve
Quizz
Praktikë autodidakte individuale
Projekti përfundimtar

 Për cilat punë kualifikohem?

System Administrator: Mirëmbajtje & Administrim i serverave Linux. Ju do të zhvilloni njohuri teknike dhe do të jeni në gjendje të merrni përgjegjësi të veçantë si një administrator serveri me bazë linux. Pozicione të shumta në kompani të cilat kanë sisteme dhe aplikacione open source: call center, telekomunikacion, IT consulting dhe solutions.

A ka kërkesa paraprake?

Në ndihmë do t’ju vinin njohuri bazë mbi sistemin operativ Linux & në rrjete kompjuterike.

0 Comments

Add Your Comment: