Web Development ASP.NET C# MVC

Web Development ASP.NET C# MVC

Kursi Web development ASP.NET C# MVC (9 javë trajnim); mësoni të ndërtoni applikacione web. Platforma Microsoft.

TCT ju rekomandon të trajnoheni në programim Web me gjuhën ASP.NET C#, e cila është një nga gjuhët e programimit më të përdorura në Shqipëri dhe nëpër botë. Trajnimi zhvillohet tërësisht në praktikë, me instruktor senior developer 7+ vjet eksperiencë pune. Trajnimi zgjat 9 javë (dy herë në javë nga 2.5 orë) dhe kushton 30.000 Lek. Nëse do të perfeksiononit programimin Model View Controller në ASP.NET 4.5 C# do të mund të punësoheshit kudo në Shqipëri apo nëpër botë.

Temat që do të trajtohen
  1. Konceptet e MVC
  2. Krijimi i projektit në modelin MVC
  3. Programimi i Controllers dhe Filtrave
  4. Krijimi i Models të databazws
  5. Krijimi i Views për ndwrveprim me Controllers dhe Models
  6. Konfigurimi i Paths
  7. Krijimi i Menu-së
  8. Aplikimi i CSS (stylesheet)
  9. Prezantim i AJAX dhe JQuery
  10. Deploying Web Application në IIS Web Server
Kujt i ofrohet lënda?

Të gjithë të rinjve që janë programues ose kërkojnë të bëhen programues në ASP.NET C# MVC ky kurs do t’iu japë aftësitë që duhen për të arritur objektivat. Ky kurs do t’i demonstrojë punëdhënësve kompetencat tuaj në programim të aplikacioneve në web.

 Për cilat punë kualifikohem?

Programues Junior    (Junior Developer)
Programues Web     (Web Developer)

 

A ka kërkesa paraprake?

Ju duhet të dini Bazat e Programimit (i cili ofrohet në Qendër), kursi supozon që ju keni një koncept se si funksionon programimi.

Shënim: Për programuesit ky kurs rekomandohet të merret bashkë me kursin MS SQL Server 2014 – Developer.

0 Comments

Add Your Comment: