Kursi Dizenjim Website & Google AdSense-Analytics

Kursi Dizenjim Website & Google AdSense-Analytics

Web Design & Google AdSense/Analytics (9 javë trajnim (45 orë)) me WordPress, HTML dhe CSS. Do të ndërtoni faqe interneti serioze, shpejt dhe të bukura.

Qëllimi i kursit është t’Ju përgatisë pwr pozicionin e punws Online Media Specialist.

Temat që do të trajtohen?

– Blerja e host-it, domain dhe templetave

– One Click: Instalim i platformës WordPress në Control Panel hostuar në server

– Ndërtimi i dy website-ve (një në laborator dhe një në shtëpi) emri-juaj.tct.al (emri-juaj-2.tct.al)

– E-Commerce

– Instalimi i temave, plugins, shkrim, imazhe, postim, faqe dhe mirëmbajtje

– Mësim i HTML / CSS dhe përdorimi i tyre në rregullimin e website tuaj

– Kuptimi i reklamave në Google AdSense

– Krijimi i reklamave me Credit Card të TCT

– Leximi i raporteve në Google Analytics

– Fillimet e Grafik Dizajn, editimet bazë të fotove në funksion të website

– Në fund të kursit do të keni ndërtuar dy website që do të qëndrojnë online për ju.

 

Kujt i ofrohet trajnimi?

Të gjithëve atyre që jane te interesuar të fillojne një karrierë ne botën e dizenjimit të website-ve, mirëmbajtje, gazetari, media dixhitale etj. Të gjithë të interesuarit mund të mësojnë të ndërtojnë apo mirëmbajnë website pa ditur programim apo IT. Kursantët për këtë trajnim vijnë nga fusha si: Biznes, Marketing, Ekonomik, Informatik-Ekonomik, Shkenca Sociale etj.

Për cilat punë kualifikohem?

ONLINE MEDIA SPECIALIST – Dizenjim dhe administrim website-i të kompanive e institucioneve, reklamim në Google dhe Google Networks, lexim i raporteve me Google Analytics.

A ka kërkesa paraprake?

Jo. Ndërtimi i website mund të punohet nga bota e IT ose nga bota e biznesit.

0 Comments

Add Your Comment: