Windows Server 2012

Windows Server 2012

Administrim Server Windows (6 javë trajnim) për mirëmbajtjen e kompjutrave në domain me fokus në Active Directory (GPO) dhe DNS Server.

Për cilat punë kualifikohem?

Windows Server 2012  Administration

Përshkrimi

Qëllimi i kursit është që të jape bazat per pergatitjen e administratorëve të Server-it 2012

Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore – komunikimin, hartimin dhe implementimin e Active Directory. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë për t’u aftësuar në marrjen e përgjegjësisë së veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri 2012.

Ky kurs bazohet në njohuri specifike mbi teknologjinë e Server 2012, që përdoret në ambjentet e punës, duke marrë shembuj konkrete për cdo pikë që studion.

A ka kërkesa paraprake?

Jo. Rekomandohet të keni njohuri bazë të teknologjisë së rrjeteve

2 Comments

2 thoughts on “Windows Server 2012

Add Your Comment: