Rrjete Kompjuterike – Cisco ICND1

Rrjete Kompjuterike – Cisco ICND1

Përgatituni për të marrë certifikatën Cisco CCENT, bazuar mbi të gjitha objektivat e ICND1 të realizuara në PRAKTIKE mbi pajisje Cisco.
Trajnimi zgjat 9 javë (45 orë) dhe kushton 30 000 L të reja.

Temat që do të trajtohen?

 1. Network Fundamentals
 2. LAN Switching Fundamentals
 3. Routing Fundamentals
 4. Infrastructure Services
 5. Infrastructure Maintenance

Përgatituni për provimin CCENT

Klikoni për më shumë informacion. ICND1 Objectives

Kujt i ofrohet trajnimi Cisco ICND1?

Ky kurs Cisco shërben për të gjithë ata studentë dhe specialist IT të cilët kërkojnë të specializohen në rrjetet kompjuterike. Ky kurs ndihmon në zhvillimin e njohurive dhe ekspertizës teknike për dizenjim, zbatim dhe mirëmbajtje të rrjeteve kompjuterike në kompani të vogla dhe të mesme.

Konceptet teorike, ne Internet apo video tutoriale, praktikohen me vetbesim ne laboratoret me pajisje moderne Cisco, Layer 2 dhe Layer 3 duke ndjekur plotesisht objektivat e provimit CCENT.

Ju pajisim me material didaktik te perditesuar te perftuara nga Cisco Press, ndersa ne laboratore realizojme anen praktike.

Si zhvillohet trajnimi?
 1. Ndërthurrje e praktikes me shpjegimine e temave te ICND1
 2. Pune praktike laboratorike ne cdo seance
 3. Pyetje – pergjigje (instruktor – student) rreth koncepteve
 4. Quizz
 5. Praktike autodidakte individuale
 6. Projekti perfundimtar

 

 Për cilat punë kualifikohem?

Specialist rrjeti i aftë të mirëmbajë rrjetin e kompanive të vogla dhe të mesme.

A ka kërkesa paraprake?

Jo. Kursi fillon nga njohurite fillestare. Rekomandohet të keni prirje në lëndët analitike.

Detyrat e administratorit të rrjetit
 1. Percakton specifikimet e rrjetit duke komunikuar me perdoruesit; analizon rrjedhjen e punes, aksesin, informacionin dhe kerkesat per siguri; dizenjon administrimin e routerit, duke perfshire konfigurimin e nderfaqes, si dhe protokollet e rrugezimit.
 2. Stabilizon rrjetin duke vleresuar problemet ne performancen e rrjetit, duke perfshire disponueshmerine, perdorimin, throughput dhe vonesat; planifikon dhe ekzekuton nje projektim te zgjedhur, kryen instalimin, konfigurimin dhe testimin e pajisjeve; percakton rregullat dhe procedurat e rrjetit; si dhe vendos lidhjet dhe firewall-et.
 3. Miremban performancen e rrjetit duke kryer monitorime dhe analiza; troubleshooting; shkallezimi i problemit deri tek shitesi.
 4. Siguron rrjetin duke zhvilluar aksesin ne rrjet, duke kryer monitorime,dhe kontrolle; si dhe duke mirembajtur dokumentimin.
 5. Upgrades rrjetin duke komunikuar me shitesin, duke zhvilluar, duke testuar, dhe duke instaluar permiresime ne rrjet.
 6. Te kujdeset per kerkesat financiare duke krijuar buxhetin si dhe duke duke u kujdesur per shpenzimet.
 7. Mbron vlerat e organizates duke i mbajtur informacionet konfidenciale.

0 Comments

Add Your Comment: