DIZENJIM WEBSITE ME CMS & HTML
Posted on : By :
Qëllimi i kursit është që të jape bazat per pergatitjen dhe dizenjimin e një website-i. Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore - komunikimin, hartimin dhe implementimin e njohurive per dizenjimin e nje website. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë ne dizenjimin e nje website ne platformen Wordpress. Ky kurs bazohet ne njohuri specifike mbi dizenjimin e nje website ne CMS duke marre shembuj konkrete per cdo pike qe studion.
Read More
0 Comments
Linux
Posted on : By :
Të gjithë personave të interesuar për njohuri të thelluara në sistemin operativ Linux. Ju do të zhvilloni njohuri teknike dhe do të jeni në gjendje të merrni përgjegjësi të veçantë si një administrator serveri me bazë linux. Disa nga pikat kryesore qe trajtohen gjate kursit jane: Prezantimi i Sistemit operativ Linux Linux Kernel Operating the Linux filesystem Maintaining a Linux filesystem Advanced Storage Device Administration Configuring Raid Installing and Managing Software Basic/Advanced Networking configuration Troubleshooting network issues Backup operations Automating System tasks OpenSSH Domain Name Server Web Services File and…
Read More
0 Comments
Rrjeti Kompjuterik – ICND2
Posted on : By :
Ky kurs (Rrjeti Kompjuterik - ICND2) shërben për të gjithë ata të cilët kërkojnë të zhvillojnë karrierën në rrjetet kompjuterike. Ky kurs ju plotëson njohuritë dhe ekspertizën teknike për të qenë në gjendje për të marrë përgjegjësi të veçantë si administrator rrjeti  Për cilat punë kualifikohem? Inxhinierë të rrjetit me një prapavijë të fortë në konfigurimin dhe sigurinë e rrjetit. Disa nga pikat kryesore  qe trajtohen gjate kursit jane: ”Layer 2”, Prezantimi i protokolleve te perdorura dhe konfigurimi i tyre në switch. IPv4, Fillimi dhe Fundi i saj. Projektime dhe Konfigurime…
Read More
0 Comments
Rrjeti Kompjuterik – ICND1
Posted on : By :
Ky kurs (Rrjeti Kompjuterik - ICND1) shërben për të gjithë ato studentë të cilët kërkojnë të fillojnë një karrierë në rrjetet kompjuterike. Ky kurs hedh bazat për të zhvilluar njohuri dhe ekspertizë teknike për të qenë në gjendje për të marrë përgjegjësi  të veçantë si specialist rrjeti.  Për cilat punë kualifikohem? Specialistë rrjeti i aftë të mirëmbajë rrjetin e kompanive të vogla dhe të mesme.
Read More
0 Comments
C++ & Java
Posted on : By :
C++ C++ është gjuha e parë e programimit për cdo student. Nga Amerika deri në Australi cdo student në universitet mëson C++ si gjuhë e parë e programimit. C++ është baza e programimit në Object Oriented Programming (OOP). Cdo gjë fillon tek C++, si: variablet, kushtet, ciklet, tabelat, files, funksionet, pointers, memory allocation, strukturat, klasat (anëtarët publik dhe privat), trashigimia, templates. Cdo programues në nivel universitar duhet të fillojë në këtë gjuhë dhe më pas të vazhdojë në gjuhë të niveleve më të larta. Në TCT C++ është gjuhë programimi…
Read More
0 Comments
Simplifying Information Technology
Posted on : By :
Read More
0 Comments