Hands-on Practice
Posted on : By :
Read More
0 Comments
Learn switching, routing, firewall
Posted on : By :
Read More
0 Comments
Shkolla Magjistraturës
Posted on : By :
Scope of work with School of Magistrate.
Read More
0 Comments
Euralius
Posted on : By :
Read More
0 Comments
OSCE
Posted on : By :
Read More
0 Comments
Chemonics
Posted on : By :
Read More
0 Comments
We care, We teach, We share
Posted on : By :
Read More
0 Comments
Komuniteti
Posted on : By :
Me shumë punë dhe pasion zhvillojmë komunitetin në IT dhe ndërtojmë network me specialistët e rinj. (more…)
Read More
0 Comments
Software Development
Posted on : By :
Zhvillojmë web applications me cilësi dhe thjeshtësi nga eksperiencë e fituar në USA. (more…)
Read More
0 Comments
Projekte
Posted on : By :
TCT kontraktohet nga subjekte vendase dhe të huaja për punën e shërbyer me cilësi dhe në kohë. (more…)
Read More
0 Comments
1 2