Te bëhesh programues
Posted on : By :
 Trajnim në programim Të bëhesh një programues kërkon shume punë, shumë orë praktike në grup dhe në laborator. Gjithmonë më mirë kur është një instruktor të drejtojë në rrugën e saktë gjatë programimit por jo se është e pamundur të mësohet edhe vetëm. Qendra e Teknologjisë Tiranë ofron kurse programimi nga më bazë C++, JAVA, (databaze) MS SQL Server, ASP.NET; të gjitha kurset zgjasin 9 javë dhe zhvillohen vetëm në praktikë. Instruktorët kanë një bagazh njohurish nga fusha të ndryshme dhe janë mësimdhënës nëpërmjet praktikës të provuar dhe të pëlqyer…
Read More
0 Comments
C++ & Java
Posted on : By :
C++ C++ është gjuha e parë e programimit për cdo student. Nga Amerika deri në Australi cdo student në universitet mëson C++ si gjuhë e parë e programimit. C++ është baza e programimit në Object Oriented Programming (OOP). Cdo gjë fillon tek C++, si: variablet, kushtet, ciklet, tabelat, files, funksionet, pointers, memory allocation, strukturat, klasat (anëtarët publik dhe privat), trashigimia, templates. Cdo programues në nivel universitar duhet të fillojë në këtë gjuhë dhe më pas të vazhdojë në gjuhë të niveleve më të larta. Në TCT C++ është gjuhë programimi…
Read More
0 Comments