Rrjeti Kompjuterik – ICND1
Posted on : By :
Ky kurs (Rrjeti Kompjuterik - ICND1) shërben për të gjithë ato studentë të cilët kërkojnë të fillojnë një karrierë në rrjetet kompjuterike. Ky kurs hedh bazat për të zhvilluar njohuri dhe ekspertizë teknike për të qenë në gjendje për të marrë përgjegjësi  të veçantë si specialist rrjeti.  Për cilat punë kualifikohem? Specialistë rrjeti i aftë të mirëmbajë rrjetin e kompanive të vogla dhe të mesme.
Read More
0 Comments