DIZENJIM WEBSITE ME CMS & HTML
Posted on : By :
Qëllimi i kursit është që të jape bazat per pergatitjen dhe dizenjimin e një website-i. Kursi fokusohet në tre aspekte kryesore - komunikimin, hartimin dhe implementimin e njohurive per dizenjimin e nje website. Ju do të zhvilloni njohuri teknike bazë ne dizenjimin e nje website ne platformen Wordpress. Ky kurs bazohet ne njohuri specifike mbi dizenjimin e nje website ne CMS duke marre shembuj konkrete per cdo pike qe studion.
Read More
0 Comments