Arsyet me te zakonshme per trajnimin dhe zhvillimin e punonjesve

Arsyet me te zakonshme per trajnimin dhe zhvillimin e punonjesve

Arsyet me te zakonshme per trajnimin dhe zhvillimin e punonjesve

Trajnimi dhe zhvillimi i punonjesit ose nje grupi punonjesisht mund te filloje per nje sere arsyesh psh:

1.Kur fillon te gjykosh/vleresosh performancen, permiresimi eshte i nevojshem.
2.Te vleresosh permiresimin qe ke bere gjate perpjekjes per tu permirsuar.
3.Si pjese e nje programi per zhvillim profesional.
4.Te testoje performancen e nje sistemi te ri administrimi.
5.Te trajnohet per nje teme specifike.

 

Temat me te zakonshme per trajnimin e punonjesit.

1.Komunikimi.-Nje shumellojshmeri punesh ne ditet e sotme sjell dhe nje shumellojshmeri gjuhesh dhe zakonesh.

2.Aftesite Kompjuterike.- Aftesite kompjuterike jane te nevojshme per te menaxhuar punet administrative neper zyra.

3.Sherbimi ndaj Klientit.- Rritja e konkurences ne tregun boteror e ben te veshtire qe punonjesit te kuptojne nevojat e klientit.

4.Shumellojshmeria.- Trajnimi per shumellojshmerine ka te beje me shpjegimin se si njerzit kane pikepamje dhe prespektiva te ndryshme, si dhe perfshin teknika per te vleresuar shumellojshmerine.

5.Etika.- Shoqeria e sotme ka nje rritje te pritshmerive per pergjegjesine sociale. Gjithashtu, shumellojshmeria e puneve ne ditet e sotme sjell dhe nje shumellojshmeri vlerash dhe morali per vendin e punes.

6.Mardheniet Njerezore.- Rritja e stresit ne vendin e punes mund te perfshije keqkuptime dhe konflikte. Trajnimi ben qe njerzit te shkojne mire ne vendin e punes.

7.Siguria.- Trajnimi per sigurine eshte i rendesishem kur punohet me pajisje te renda, kimikate te rrezikshme etj, por mund te jete e nevojshme edhe per shmangien e abuzimeve etj.

8.Ngacmimi Seksual.- Trajnimi per ngacmimin seksual perfshin nje pershkrim te kujdesshem per rregullat e organizates per ngacmimin seksual, sidomos per sjelljet jo te pershtateshme.

 

Benefitet nga Trajnimi dhe Zhvillimi i Punonjesve

Online ka burime te shumta informacioni per trajnimin dhe zhvillimin. Shume nga keto site (te listuara me poshte) sugjerojne keshilla per supervizoret per te menaxhuar trajnimin nepermjet punonjesve. Keto keshilla perfshijne:

>Rritje e kenaqesise dhe moralit mes punonjesve.
>Rritje e motivimit te punonjesve.
>Rritja e efikasitetit ne procese rezulton ne fitim financiar.
>Rritja e kapacitetit per tu pershtatur me teknologjite dhe metodat e reja.
>Rritja e inovacioneve per strategjite dhe produktet.
>Ulje e numrit te punonjesve qe largohen per tu zevendesuar me te rinj.
>Rritja e imazhit te kompanise, p.sh, menaxhojne etiken nepermjet trajnimit.
>Menaxhimi i riskut, p.sh., trajnimi per ngacmime seksuale, trajnimi per shumellojshmerine.

0 Comments

Add Your Comment: