Software Development
Posted on : By :
Zhvillojmë web applications me cilësi dhe thjeshtësi nga eksperiencë e fituar në USA. (more…)
Read More
0 Comments
ASP.NET 4.0 – MVC C# DEVELOPER
Posted on : By :
Në qoftë se jeni duke kërkuar një ambjent pune në programim ku përdoret ASP.NET 4.0 në C# MVC dhe të zhvilloni në Microsoft Visual Studio ky kurs do t'iu japë aftësitë që duhen për të arritur objektivat. Ky kurs do t'i demonstrojë punëdhënësve kompetencat tuaj në programim të aplikacioneve në web (web based). Në mënyrë që të kompletoni këtë kurs, ju duhet të mbuloni materialin e mëposhtëm: Të kuptoni plotësisht Object Oriented Programming me C#, Model View Controller. Krijoni aplikacione web me disa nivele (multi layer) duke përdorur vb.net 4.5. Krijoni…
Read More
0 Comments