Qendra e Teknologjisë Tiranë (TCT) është një qendër e specializuar për trajnime profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit (IT). TCT fokusohet në produktet e Microsoft, Linux, Cisco Systems dhe Virtualizim.

Ekspertët/Instruktorët e TCT punojnë në kompani private apo publike dhe i përcjellin ekspertizën e tyre studentëve të Qendrës.

TCT klasifikohet si nje institucion i mësimdhënies së njohurive praktike dhe ndjek metodën “Hands on”. Ne besojmë që përgatitja për tregun e punës dhe vetëbesimi fitohet vetëm nëpërmjet njohurive të mësuara në praktikë.