Projekte

Projekte

TCT kontraktohet nga subjekte vendase dhe të huaja për punën e shërbyer me cilësi dhe në kohë.

TCT ka finalizuar me sukses disa projekte nga kontraktorë ndërkombëtare si Chemonics Intl., EURALIUS dhe OSCE, si edhe nga subjekte vendase perfshireInfosoft Systems, Shkolla Magjistraturës.
Kontratat kanë qënë në fushën e trajnimeve, software development ose analizë të dhënash në fushat: Gjykatat Shqiptare në rang kombëtar, portal menaxhim informacioni, dhe import/export interopabilitet me bankat për kreditë e këqia.
Në cdo kontratë personeli i TCT ka kryer punën me cilësi, intensitet dhe përqëndrim të plotë, si edhe duke mbajtur një komunikim në shkallë të lartë me kontraktuesit.
Përfundimi i suksesshëm duke furnizuar me një software të standarteve Amerikane.

Ndjehuni të lirë të komunikoni me ne për projektet tuaja dhe ne jemi të gatshëm për konsultime me ju.

0 Comments

Add Your Comment: